Diensten en prijzen

Organisatie en Fondsenwerving

 • Het verzamelen van de input (doelstelling, naam, governance structuur, etc.) voor de statuten en het verzorgen van de aanvraag van statuten die voldoen aan de ANBI-eisen van de belastingdienst
 • Het maken van de indeling voor het beleidsplan (hoofdstukindeling en suggesties voor inhoud per hoofdstuk) en de meerjarenbegroting
 • Het aanvragen van de ANBI-status bij de belastingdienst
 • Het opstellen van een plan van aanpak fondsenwerving
 • Informatie over het voldoen aan de Governance Code Cultuur of de CBF-erkenning
 • Advies over het opzetten van de vrijwilligersorganisatie (werving, training, planning, etc.)
 • Het maken van functiebeschrijvingen van de nog te werven bestuursleden

Marketing en ICT

 • Project management bij ontwerp en realisatie
 • Het aanvragen van de domeinnaam, hosting, website software en mail voor de stichting
 • Het maken van de opzet van de website in de software (de menustructuur en suggesties voor inhoud per pagina, inclusief privacy statement en cookies acceptatie) en installeren van belangrijke plug-ins
 • Het koppelen van Google Analytics en Google Search Console
 • Het inrichten van het mailingprogramma Mailchimp
 • Het maken van de opzet voor de Facebook- en de Linkedin-pagina
 • Het maken van de opzet voor het Youtube kanaal (filmpjes) en/of Google MyMaps (locaties)
 • Het aanvragen van Google AdGrants (via Techsoup) voor het gebruik van Google Adwords

Financiën en Verzekering

 • Advies over opzet van de meerjarenbegroting
 • Advies over opzet financiële administratie en BTW-aangifte
 • Inventariseren dekking vrijwilligers-verzekering van de gemeente
 • Bepalen mogelijkheden voor het terugvragen van de energiebelasting

Advies voor Stichtingen werkt op offertebasis voor die onderdelen waar u ondersteuning nodig heeft.

Hierbij hanteert Advies voor Stichtingen een uurtarief van €50,- ex BTW.

Dit tarief dekt alleen de diensten van Advies voor Stichtingen en niet die van derde partijen, zoals notaris, hosting-provider, Adwords-bureau, etc.

Eventuele reiskosten worden gedeclareerd op basis van 19 cent per km vanaf Haarlem.

Download hier de algemene voorwaarden

Het verhaal vertellen

 • Via het beleidsplan

 • Via de begroting

 • Via de website

 • Specifiek per fonds in de fondsaanvraag